Tuesday, July 2, 2024

Ukrainas gjeldsforhandlinger kan avgjøre krigen

Asian Times den 2. juli : Ukrainas gjeldsforhandlinger kan avgjøre krigen. Ukraina viker mot katastrofal mislighold mens kreditorene baksetter seg oppfordringen fra Kiev om en 40 % hårkutt på 22,8 milliarder dollar skyldig.
Mens Ukraina kjemper mot russisk invasjon, står det overfor en kamp på to fronter: militær og økonomisk. Global oppmerksomhet fokuserer forståelig nok på utviklingen på slagmarken, der russiske tropper presser seg mot Ukrainas andre by, Kharkov. Men Ukraina opplever samtidig økonomiske kamper.
Med sin økonomi skadet av krig og årets forsvarskostnader anslått til 54,4 milliarder dollar, er Ukraina på randen av å misligholde 22,8 milliarder dollar i gjeld. For Ukraina er ikke gjeld en regnskapsøvelse – den representerer evnen til å forsvare sin suverenitet og sikre sin fremtid. Ved begynnelsen av krigen gikk private investorer ledet av JP Morgan med på å fryse Ukrainas gjeldsnedbetalinger. Denne avtalen går ut i august. Både Ukraina og dets långivere kjemper for å nå en gjeldsavtale i siste liten for å unngå mislighold. For tiden er begge sider langt fra hverandre i sine forhandlinger. Ukraina krever en reduksjon på 40 % i sine gjeldsforpliktelser, og investorer er villige til å ta bare 20 % tap – kjent i finanskretser som en «hårklipp».